Marbles / Digiammatit

Palvelumuotoilija

Palvelumuotoilija

Inhimillinen ja ymmärrettävä digitaalinen palvelu.

Palvelumuotoilija työskentelee asiakaslähtöisyys edellä. Hän on verkkopalvelujen innovaattori, suunnittelija ja käytännön kehittäjä, jonka intohimona on kirkastaa palvelun tarkoitus ja hyöty loppuasiakkaalle. Käyttäjä- tai asiakasymmärrys ovat tässä työssä kaiken a ja o.

Palvelumuotoilijan työmenetelmät vaihtelevat tuotemuotoilusta käyttäjähavannointiin, mutta yhteneväistä niille on inhimillisen toimintalogiikan ymmärtäminen. Tämä verkkopalveluiden supersosiologi puurtaa harvemmin yksin, ja suunnittelutiimiin voikin kuulua monenlaisia osaajia arkkitehdistä liikkeenjohdon asiantuntijaan. Taustaltaan palvelumuotoilija voi olla mitä vaan ihmistieteilijästä diplomi-insinööriin – tärkeintä on se, että käyttäjä- tai asiakaslähtöisyys ovat hallussa.

Palkkaus

4500-6000€

*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2015-2016.

Koulutus

Design-, teknillinen, kaupallinen tai sosiologinen korkeakoulutus