Marbles / Digiammatit

VP Marketing / CMO / Markkinointijohtaja

VP Marketing / CMO / Markkinointijohtaja

Markkinointiguru operatiiviselta tasolta tiimin sparraukseen asti.

CMO ymmärtää tasokkaan digitekemisen merkityksen. Digialalla käytävä kilpailu on globaalia ja kovaa – ja vain parhaat pärjäävät. Markkinointiohtajan tehtävänä on tartuttaa oma intonsa monenkirjavaan asiantuntijajoukkoon ja sparrata heidät parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Osaaminen on tällä gurulla vahvaa tuotekehityksestä markkinointiviestintään.

CMO johtaa myyntiluvut mielessään, mutta ei koskaan unohda asiakasta. Hän hallitsee markkinointia dataohjatusti, mutta ymmärtää vaikuttavan tarinan merkityksen. Lisäksi markkinointijohtajan on osattava kaitsia laumaansa oikeaan suuntaan – asiantuntijat vaativat visionäärisyyttä sekä tukea vaativaan työhönsä.

Markkinointijohtajalla saattaa olla näppinsä pelissä myös tuotteen, palvelun tai bisnesalueen kehittämisessä. Onhan hänen tiedettävä, mitä asiakas tarvitsee ja vielä vahvemmin se, mitä asiakas tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa.

Palkkaus

8000–10 000 €/kk

*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2015-2016.

Koulutus

Kaupallinen tai teknis-kaupallinen korkeakoulutus.