Marbles / Digiammatit

Social Media Manager

Social Media Manager

Brändien somevaikuttaja.

Social Media Manager kehittää brändin tunnettuutta sosiaalisessa mediassa. Ammattilaisen käsissä sosiaalisen median strategia voi olla yrityksen markkinoinnille oikea kultakimpale, jonka kautta kohderyhmiä voidaan tavoittaa, palvella ja sitouttaa paremmin. Tyypillisimmin Social Media Manager majailee yrityksen viestintä- tai markkinointiyksikössä, joko omana pikku yksikkönään tai sometiimin vetäjänä.

Osaamisen puolesta somemanagerin palettiin kuuluu ymmärrys somen hyödyntämisestä liiketoiminnassa, monimediainen sisällöntuotanto ja aimo annos luovia ideoita toteutettavaksi. Teknisiä osaamisvaatimuksia ei yleensä aseteta, mutta sosiaalisen median teknologiat ja algoritmit on hyvä tuntea.

Palkkaus

Suunnittelijat 2800– 3500 €/kk, tiiminvetäjät 3200–4000 €/kk

*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2015-2016.

Koulutus

Markkinoinnin tai viestinnän korkeakoulutus.