Marbles / Digiammatit

Content Designer / Sisältösuunnittelija

Content Designer / Sisältösuunnittelija

Sisällöt liiketoiminnan asialla.

Tämäkin sisältöseppä tuntee sosiaalisen median mahdollisuudet ja majailee usein markkinointi- tai viestintäyksikössä. Content Designer on vaikuttavan sisällön ja liiketoiminnan asialla. Päätavoitteena on kehittää yrityksen verkkosisältöjä vastaamaan liiketoiminnan tarpeita.

Kirjoittaminen, editointi, sisältöjen suunnittelu ja sisältöanalytiikan perkaus kuuluvat tämän osaajan kontolle. Tarvittaessa Content Designer briiffaa myös kumppanit sisällön tekemiseen.

Palkkaus

2800-3800€/kk

*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2015-2016.

Koulutus

Markkinoinnin tai viestinnän korkeakoulutus.