Marbles / Digiammatit

Marketing Automation Specialist

Marketing Automation Specialist

Vuorovaikutuksen spesialisti.

Asiakasta on vaikea tavoittaa ilman jatkuvaa vuorovaikutusta. Markkinoinnin toimenpiteissä on tärkeää, että vuorovaikutusta pystytään osin automatisoimaan. Marketing Automation Specialist suunnittelee esimerkiksi datan perusteella personoitua viestintää tai uutiskirjeitä. Spesialisti luo automatisoinnin järjestelmälle sääntöjä ja sisältöjä, jotka määrittävät, mitkä viestit lähtevät vastaanottajan suuntaan ja milloin.

HubSpotin, Adobe Campaignin tai Pardot'n markkinoinnin automaation järjestelmät ovat tekijälle tärkeitä työkaluja. Sisällöntuotannon taidoista on tekijälle hyötyä, mutta tiimin sisältä voi löytyä siihen erillistä osaamista.

Palkkaus

3600-5000€/kk

*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2015-2016.

Koulutus

Kaupallinen tai tekninen koulutus.