Marbles / Digiammatit

Data Scientist / Data-analyytikko

Data Scientist / Data-analyytikko

Luova louhija, kova ratkaisija.

Kun dataa on paljon tai todella paljon, tarvitaan Data Scientistin osaamista ja viekkautta. Big data ja valtavat datamassat ovat tälle osaajalle arkipäiväisiä haasteita, joiden ratkaisemisesta hyötyy koko yritys. Dataa on pyöritettävä luovasti. Sitä pitää kerätä, hallinnoida, analysoida ja jalostaa eteenpäin.

Data Scientistin suurennuslasin alla ovat yrityksen liiketoimintaan vaikuttavat piirteet: poikkeamat, yhtäläisyydet ja tulevaisuuden ennustaminen. Hän työskentelee esimerkiksi asiakkuus- ja klikkidatan tai logistiikkadatan parissa. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita verkkokaupan tuloksellisuuden parantaminen datan avulla, mutta osaamista voidaan soveltaa paljon muuhunkin.

Palkkaus

4500–6500

*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2015-2016.

Koulutus

Matemaattinen, teknillinen tai kaupallinen korkeakoulutus.