Marbles / Digiammatit

CBI Manager / BI-analyytikko

CBI Manager / BI-analyytikko

Bisnesälykkö elementissään.

Business Intelligence analyytikko (BI-analyytikko) tekee yritysjohdon elämästä helpompaa. Tämä osaaja nimittäin kerää, jalostaa ja analysoi liiketoiminnan tuottamaa dataa, kuten myyntidataa tai ulkoista dataa yritysjohdon päätöksenteon tueksi. Bisnesälykön vastuulla voivat olla esimerkiksi markkina- ja kilpailijatutkimukset sekä kuluttajamittaukset.

Analytiikan, tilastotieteen ja liiketoiminnan raportoinnin työkalut ovat BI-analyytikolle tuttuja – samoin ymmärrys datan keruusta ja analytiikan automatisoinnin mahdollisuuksista. Kommunikointitaidot ovat tärkeässä roolissa, kun päättäjille paketoidaan tietoa ja luodaan ennusteita tulevaisuuden näkymistä.

Palkkaus

4500-6000€

*Palkkatasoja toteutuneissa suorahauissa 2015-2016.

Koulutus

Kaupallinen tai teknillinen korkeakoulutus.